logo

В Сливен се организира прожекция на късометражния филм „Бягай”, насочена към лица със специални потребности


По линия на надграждане на партньорските инициативи по превенция с фокус уязвими групи, Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен съвместно с фондация "Инициатива и съпричастност", организираха прожекция на късометражния филм за трафика на хора с цел сексуална екплоатация "Бягай", предоставен от МКБТХ - Бургас.

Единадесет лица със специални потребности бяха запознати с опасностите от попадане в съвременната форма на робство, като се акцентира върху най-разпространеният начин на въвличане в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и насилствена проституция т.н. метод "Loverboy" или емоционална обвързаност и влюбване на жертвата в трафиканта.

Според доклад на Европейската комисия от декември 2018 г., относно напредъка в борбата с трафика на хора, държавите членки отчитат, че трафикът на хора с цел сексуална експлоатация продължава да бъде най-често докладваната форма. Хората с нарушения в развитието и с физически увреждания също стават все по-често жертви на трафиканти.

За периода 2015-2016 г. регистрираните жертви на трафик в Европейския съюз са 20 532, а водещите пет държави - членки, според гражданство на регистрираните жертви, са били Румъния, Унгария, Нидерландия, Полша и България.