logo

В Сливен се проведе дискусионен форум със студенти от специалност „Педагогика”, по проблемите свързани с трафика на хора


На 14-ти март 2024 г. Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен проведе дискусионен форум на тема "Противодействие и превенция на трафика на хора. Актуални тенденции и методи на въвличане в престъплението", със студенти трети курс, специалност "Педагогика" в Технически университет - София, Инжинерно-педагогически факултет - Сливен, в рамките на дисциплина "Превантивна и корекционна педагогика", под ръководството на гл. ас. д-р Моника Ингилизова.

Владимир Друмев, секретар на МКБТХ - Сливен, запозна студентите с актуалните форми и тенденции при трафика на хора, като постави акцент върху сексуалната експлоатация и безопасното онлайн общуване. Бяха обсъдени интерактивните подходи на работата по превенция в училищна среда, в контекста на справяне с проблемите свързани с ранната сексуализация и рисковото поведение на деца в реална и дигитална среда.

Беше представена работата на МКБТХ - Сливен по линия засилване ролята на родителите в процеса на превенция и противодействие на трафика на хора, както и върху комуникацията „родители-училище-институции” и важността на добрата координация и сигнализиране при наличието на рискови ситуации.

Акцентира се върху предпазването на малолетни и непълнолетни лица от секстинг: една от най-големите заплахи свързана с размяна на снимки или клипове със сексуално съдържание и последващо попадане в принуда и изнудване. Беше презентирана Националната телефонна линия за онлайн безопасност 124 123, предназначена да подкрепя деца, родители и професионалисти по въпроси, свързани с незаконно и вредно съдържание в глобалната мрежа, и онлайн експлоатация на деца. Обсъдени бяха възможностите за подаване на сигнали, включително и анонимно чрез телефон 124 123 за цялата страна, чрез имейл: hotline@safenet.bg и чрез сайта www.safenet.bg.

Всички студенти получиха специализиран наръчник "Младите хора между виртуалното и реалното", предоставен на МКБТХ - Сливен от Национален център за безопасен интернет, както и превенционни материяли с Националната телефонна линия за борба с трафика на хора - 080020100, предоставени на МКБТХ - Сливен от А21 България.