logo

МКБТХ - Сливен се включи в инициативата „Панаир на Европа” с цел стимулиране на гражданската активност за докладване на престъплението трафик на хора


На 15-ти май 2024 г. по покана на Младежки дом - Сливен, Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен се включи с информационен щанд в инициативата "Панаир на Европа".

С основна стратегическа цел стимулиране на гражданската активност по отношение противодействие на трафика на хора и предоставяне на информация за възможно докладване на престъплението, бяха проведени разговори с лица от различни възрастови групи, относно рисковете от попадане в различните форми на експлоатация и начините за сигнализиране.

Разпространиха се целенасочени информационни материали за превенция на принудителна проституция и трудова експлоатация, и се популяризира Националната телефонна линия за борба с трафика на хора – 080020100. Специално внимание се отдели на това, че линията е безплатна, денонощна и могат да се подават сигнали анонимно в рамките на България и целия Европейски съюз.