logo

Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен се включи в обучение на трудови медиатори в Стара Загора


На 23 октомври 2020 г. по покана на Център за развитие на устойчиви общности, Владимир Друмев, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора - гр. Сливен се включи като лектор в обучение на трудови медиатори в Стара Загора. Обучението се осъществява по проект BRIGHT (Building RIGHTs-based and Innovative Governance for EU mobile women) „Подкрепа на трудовите права на мобилни работнички от ЕС”, с основан цел насърчаване на иновативни партньорства за социалното включване на мобилни работнички и за упражняване на техните права в Европейския съюз.

Участниците в обучението бяха запознати с престъплението „трафик на хора”: видове експлоатация, методи на въвличане и механизми за контролиране на жертвите, както и с националната рамка и политики за предотвратяване и противодействие на трафика на хора.

Бяха представени стандартните оперативни процедури при идентификация, насочване, закрила, подпомагане и социално включване на пострадалите от престъплението, описани в Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора.

Постави се фокус върху Показателите за идентификация на жертви на трафик, които бяха предоставени на участниците в обучението.