logo

В Сливен се проведе специализиран уебинар за прокурори, съдии и разследващи на тема "Възможности за подобряване на разследването и конфискация на имущество от трафик на хора чрез използване на интернет и отворени източници"


На 04 ноември 2020 г. в гр. Сливен се проведе специализиран уебинар на тема "Възможности за подобряване на разследването и конфискация на имущество от трафик на хора чрез използване на интернет и отворени източници", организиран от Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора и Фондация „Ханс Зайдел” - България.

Събитието беше открито от г-н Владимир Друмев, секретар на МКБТХ - Сливен, който приветства участниците в уебинара и постави акцент върху това, че една от най-важните мерки за борба с престъплението трафик на хора е успешното конфискуване на криминалните активи.

Лектори в специализирания уебинар бяха г-н Ивайло Ангелов, „Завеждащ специализиран отдел” 01 в Национална следствена служба, гр. София и г-н Николай Колев, Комисия за противодействие на корупция и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), ТД Велико Търново.

В събитието взеха участие прокурори от Районна прокуратура – Сливен, следователи от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Сливен, съдия от Районен съд – Сливен, служители от отдел „Разследване” на Областна дирекция на МВР – Сливен и експерти от Териториална дирекция на ДАНС – Сливен.

В първата част на уебинара г-н Ивайло Ангелов представи спецификите при събирането и проверката на електронни доказателства при разследването на трафика на хора според българското законодателство.

Във втората част г-н Николай Колев запозна участниците с гражданската конфискация като способ за противодействие на трафика на хора и представи конкретни случаи от практиката.

Основна стратегическа цел за провеждане на специализирания уебинар е подпомагане процеса на успешно разследване и противодействие на трафика на хора като се насърчи използването на данни от отворени източници и интернет за установяване и конфискация на престъпното имущество, поддържайки тезата, че това е ключов компонент в борбата с престъпната дейност.