logo

МКБТХ – Сливен проведе дискусионен форум със студенти "Превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация и незаконното трансгранично наемане на хора"


На 28-ми март 2024 г. Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен проведе дискусионен форум на тема "Превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация и незаконното трансгранично наемане на хора", със студенти в Технически университет - София, Инжинерно-педагогически факултет - Сливен.

Владимир Друмев, секретар на МКБТХ - Сливен, запозна участниците с престъплението трафик на хора, като постави акцент върху методите на въвличане в трудова експлоатация и механизмите за манипулиране и контролиране на пострадалите лица.

В рамките на дискусията бяха обсъдени реални случаи на трафик на хора с цел експлоатация на труда и незаконно трансгранично наемане на хора за сезонна или временна работа в селскостопанския сектор, където са привличани работници с обещания за получаване на високо заплащане за ниско платена, нискоквалифицирана и интензивна работа.

Анализът показва, че доста често български граждани имат нереалистични очаквания за живота в чужбина, и се доверяват на съмнителни оферти за работа, достигнали до тях чрез близки и познати, включително и през интернет.

Според последни данни на Европейската комисия, трафикът на хора с цел трудова експлоатация е засегнал 28 % от регистрираните жертви в рамките на Европейския съюз. Жертвите са експлоатирани в секторите на селското и горското стопанство, строителството, промишленото производство, ресторантьорството, хотелиерството, развлеченията, полагането на грижи, почистването и обслужването в домакинствата, рибарството, търговията на дребно и транспорта.