logo

В Сливен се провежда специализирано обучение "Новите измерения на трафика на хора и рисковeте от въвличане на деца в сексуална експлоатация"


Днес 07 март 2024 г., в Сливен се провежда специализирано обучение за педагогически специалисти от региона на тема "Новите измерения на трафика на хора и рисковeте от въвличане на деца в сексуална експлоатация". Събитието се организира от Владимир Друмев, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен в партньорство с Община Сливен и А21 България.

Специализираното обучение беше открито от Пепа Чиликова, заместник-кмет "Хуманитарни дейности" на Община Сливен и председател на МКБТХ - Сливен, която приветства организаторите и участниците, и благодари за ползотворното сътрудничество. "Стратегическа цел на днешното специализирано обучението е да надградим взаимодействието с Вас педагогическите специалисти, за да можем всички заедно да постигнем по-ефективен превенционен процес в училищна среда, включително чрез активното включване на родители в превантивната работа, подобряване на идентификацията, както и насърчаване на докладването на престъплението чрез Националната телефонна линия за борба с трафика на хора: 080020100", заяви Чиликова.

В откриването се включи и Моника Николова, изпълнителен директор на А21 България. "Благодаря на г-н Друмев за дългогодишното партньорство по линия на противодействие на трафика на хора. Днес поставяме акцент върху новите измерения на престъплението и рискове, на които са изложени децата ни. Именно за това вярвам, че обучението е от изключителна важност".

Лектори на специализирано обучение са Антоанета Василева, първи вицепрезидент на Експертната група за борба с трафика на хора (ГРЕТА) към Съвета на Европа и Диана Китова, психолог и психотерапевт, ръководител на Националната телефонна линия за борба с трафика на хора, част от екипа специалисти по Психологическа и психотерапевтична практика към Института по психология на групите.

В събитието участват 30 педагогически специалисти от гр. Сливен, гр. Нова Загора, гр. Шивачево, с. Желю Войвода, с. Злати Войвода, с. Крушаре, с. Любенова махала, с. Самуилово, с. Сборище и с. Сотиря.  

По последни данни на Европейската комисия въпреки постигнатия напредък в борбата с трафика на хора, престъплението продължава да бъде сериозна заплаха в Европейския съюз и всяка година са застрашени хиляди хора, особено жени и деца.

Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация продължава да бъде най-често докладваната форма на престъплението. Почти три четвърти или 72 % от всички жертви в Европейския съюз и 92 % от жертвите на сексуална експлоатация са жени и момичета, а близо една четвърт от всички жертви на трафик са деца. Именно децата са изложени на голям риск да станат жертви на трафиканти чрез интернет.