logo

Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен с информационен щанд в Евробазар 2020 г. с цел стимулиране на гражданската активност по отношение противодействие на трафика на хора


На 26 октомври 2020 г. по покана на Европейски информационен център Europe Direct - Сливен, Местната комисия за борба с трафика на хора - гр. Сливен се включи с информационен щанд в Евробазар 2020 г., с цел утвърждаване ролята на местната комисия, предоставяне на информация за възможно докладване на престъплението и стимулиране на гражданската активност по отношение противодействие на трафика на хора.

В рамките на събитието при спазване на всички епидемиологични мерки, бяха проведени разговори с граждани за рисковете от попадане в трафик на хора.

Всички участници получиха съвети и разнообразни информационни материали с фокус превенция на трафика на хора с цел сексуална и трудова експлоатация. Популяризира се и Националната телефонна линия за борба с трафика на хора – 080020100.