logo

Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен се включи в трудова борса по проект "Готови за работа"


На 15 юни 2021 г. Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен се включи в трудова борса по проект "Готови за работа", организирана от дирекция "Бюро по труда" - гр. Сливен.

В рамките на събитието участниците бяха запознати с механизмите за въвличане в трафика на хора с цел трудова експлоатация и начините за предпазване от рискови ситуации, предвид възможностите за работа в чужбина. Предоставена беше информация за възможно докладване на престъплението чрез Националната телефонна линия за борба с трафика на хора - 080020100.

Всички желаещи получиха специализирани информационни материали с фокус превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация.