logo

МКБТХ Велико Търново


СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № РД 22-80 / 22.01.2013 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ: ЗАПОВЕД № РД 22-513 /11.03.2022 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Председател

Нейко Генчев Генчев - Заместник-кмет "Хуманитарни дейности" Община Велико Търново

Контакти


ул. "Драган Цончев" № 8
Велико Търново 5000
тел: 0885 532 131

Секретар: г-жа Ваня Пламенова Ананиева

Състав


Заместник-председател: г-жа Росица Димитрова, Директор Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“

Членове:

г-жа Пенка Игнатова, Директор Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“

г-жа Мая Пешева-Владкова, Директор Дирекция „Социално подпомагане“ Велико Търново

г-жа Виктория Иванова, Управител на Кризисен център за деца, жертви на насилие и трафик на хора, Община Велико Търново

г-н Георги Иванов, Разузнавач, Сектор БОП, Велико Търново

г-н Веселин Райков, Началник РУ – Велико Търново

г-жа Христина Станчева, Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Резервни членове на комисията:

г-жа Наталия Петкова - Управител на Кризисен център за лица "Търновград"

г-жа Ренета Парижкова - разузнавач в сектор "КП" при РУ Велико Търново