logo

Велико Търново: Онлайн обучение "Трафик на хора"


На 5 ноември, 2020 г. МКБТХ-В. Търново, съвместно с ЦМЕДТ „Амалипе“ организира онлайн обучение на тема „Трафик на хора“, в което се включиха над 30 образователни медиатора от цялата страна. Основна цел на обучението беше превантивната дейност с деца, ученици и подрастващи по темата трафик на хора. В тази връзка секретарят на МКБТХ посредством презентация разясни видовете трафик на хора, причините за попадане в подобни престъпни схеми, механизми за въвличане и начини за предпазване. Бе акцентирано върху това, колко важно е учениците да са информирани за особеностите на това престъпление, за да могат да разпознават рисковите ситуации и да знаят къде да потърсят помощ при нужда.

На онлайн обучението бе представен и кратък анимиран видеоматериал, засягащ трафика на бременни жени с цел продажба на новородените им деца, създаден и реализиран по инициатива и проект на МКБТХ – Бургас и Сдружение „Равновесие“. Видеото разказва една истинска история за семейство, принудено да продаде новороденото си дете.За съжаление, тази форма на трафик е специфична и  доста разпространена форма на  престъпление у нас. Продажбата на бебета от бедни и особено социално изолирани общности в България е все по-често използван криминален начин за справяне с бедността.

На всички участници в обучението бяха предоставени презентацията и видеоматериала, като заявката от тяхна страна бе да ги използват при ежедневната си работа с учениците от училищата, за които отговарят, както и при работата им на терен, в ромска общност.