logo

МКБТХ - В. Търново отбелязва 30 юли - Световен ден в подкрепа жертвите на трафик


На 30 юли, 2021 г. Община Велико Търново -  Местната комисия за борба с трафика на хора се присъединиха към глобалната инициатива „Синьо сърце“ („Blue Heart Campaign”), организирана по случай отбелязванетона Международния ден за борба с трафика на хора. Събитието, което бе организирано по този повод премина под формата на своеобразен открит урок по превенция на престъплението трафик на хора, в който участие взеха деца и младежи от социалните услуги  в Община Велико Търново. Децата, наред със своите възпитатели решаваха кръстословица по темата, редиха пъзели, откриваха думи и понятия, свързани с Международния ден, участваха активно в дискусията и обсъждаха рисковете от попадане в трафик и начините за предпазване. Накрая всички от тях оставиха своите послания върху сини сърца – в подкрепа на жертвите на трафик на хора.

       На събитието присъстваха: г-жа Росица Димитрова – Зам. председател на МКБТХ и Директор Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ към Община Велико Търново, доцент д-р Мариела Тодорова –  преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, г-жа Христина Станчева – секретар на МКБППМН към Общ. Велико Търново, Управители и експерти от социалните услуги, както и много съмишленици на каузата. Всички заедно отново отправиха апел „НЕ ЗАЛАГАЙ СЪДБАТА СИ НА КАРТА!“