logo

МКБТХ - Велико Търново стартира кампания по повод 9-ти февруари - Ден за безопасен Интернет


Във връзка с 9 февруари – Ден за безопасен Интернет, Местната комисия за борба с трафика на хора - гр. Велико Търново стартира ученическа превантивно-информационна кампания. 

Инициативата цели да информира учениците за опасностите в Интернет, вкл. по линия на въвличане в трафик на хора, и начините за предпазване.

Кампанията ще включва целенасочени информационни сесии/беседи с ученици, като в рамките на 8-10 февруари са проведени четири срещи с ученици от седми клас.

По време на сесиите децата ще бъдат запознати с основните рискове във виртуалното пространство чрез прожекция на различни видеоматериали по темата, решаване на казуси и провеждане на ролеви игри. 

Кампанията ще продължи до края на месец февруари. 

*През 2021 г. Денят за безопасен интернет се отбелязва за 18-та поредна година, с мотото „Заедно за по-добър интернет“.