logo

Превантивно-информационна кампания на МКБТХ - В. Търново по повод 18 октомври - Европейски ден за борба с трафика на хора


Във връзка с 18 октомври - Европейски ден за борба с трафика на хора, МКБТХ - Община В. Търново стартира превантивно-информационна кампания, включваща поредица от дейности, насочени към уязвимите по отношение на това престъпление групи, към експертите, работещи в тази сфера, както и към широката общественост. Част от дейностите включват:

- Участие на МКБТХ в Трудова борса - съвместно с Дирекция "Бюро по труда";
- Превантивна беседа в Кризисен център за деца - жертви на трафик на хора и насилие;
- Дискусионен форум във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Педагогически факултет;
- Съвместно събитие с ученици от Градски ученически парламент - презентация, беседа и прожекция на видеоматериали по темата;
- Информационна акция в Центъра на гр. В. Търново на 18 октомври;
- Онлайн обучение на образователните медиатори - съвместно с ЦМЕДТ "Амалипе"
- Онлайн обучение "Причини и механизми за въвличане на деца и младежи в престъплението трафик на хора. Превенция, идентификация и подкрепа в училищна среда и в социалните услуги" - съвместно с МКБТХ в градовете Монтана и Плевен и др. Кампанията се осъществява с подкрепата и съдействието на Националната комисия за борба с трафика на хора и Община Велико Търново и др.