logo

Проведе се обучение за полицейски служители от Област Велико Търново


Във връзка с раздел III „Обучение и квалификация на кадри” от Програмата за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите, на 17 декември, 2019 г. в гр. Велико Търново, по инициатива на МКБТХ – В. Търново се проведе обучение на тема: „Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на ТХ – разследване и сътрудничество по случаи на регионално ниво”, насочено към полицейски служители от Районните управления на Област Велико Търново.

Целта на обучението беше подобряване на уменията и повишаване на професионалните компетенции на полицейските служители от Районните управления от Област Велико Търново относно методологията при разследване на престъплението трафик на хора.

Лектори на обучението бяха г-н Димитър Василев – Секретар на МКБТХ – гр. Варна, г-жа Ваня Ананиева – Секретар на МКБТХ и г- жа Валентина Годжова – Районен прокурор във ВТРП. Фокусът на обучението беше идентификация на жертви на ТХ на първо ниво. Присъстваха над 30 участника - представители на всичките седем Районни управления от област Велико Търново.

Основните цели на обучението бяха изпълнени, а именно повишаване професионалната компетентност на участниците по прилагането на НМН и идентификация на ЖТХ на първо ниво; заявка за бъдеща ангажираност и по-активна съвместна работа между МКБТХ, РУ в Област Велико Търново и ВТРП.