logo

Проведе се мултидисциплинарно обучение с фокус противодействие на трафик на местно ниво


В периода 24 – 25 юни, 2019 г. в хотел „Дипломат Плаза“, гр. Луковит, се проведе  мултидисциплинарно обучение  на тема: „Противодействие на престъплението трафик на хора на местно ниво – бариери, възможности и предизвикателства”, с подкрепата на Националната комисия за борба с трафика на хора.

Обучението беше насочено към членовете на Местните комисии за борба с трафика на хора (МКБТХ) от Велико Търново, Плевен и Монтана, както и към активно работещи специалисти по темата и подпомагащите работата на комисиите.

Основните цели на обучението бяха повишаване на ефективността на работата на МКБТХ по случаи, както и по-доброто сътрудничество и координация между трите комисии. Акцент беше поставен върху прилагането на приоритетите на местно ниво, възможностите, трудностите и предизвикателствата, които среща всяка една комисия (и/или отделна институция), обмяната на опит и добрите практики.

Лектори на обучението бяха прокурор Владимир Николов – Районна прокуратура, гр. Плевен, който модерира сесия на тема „Ефективно преследване и наказание на престъплението трафик на хора“ и Михаил Стефанов- експерт и консултант по комуникации, презентации, говорене и креативност, който води сесиите, свързани с работата в екип, работа с медии, както и създаване на концепции за превантивно информационни кампании.