logo

Обучение на тема „Трафик на хора и рискови ситуации за деца в интернет пространството. Идентификация и подкрепа в социалната услуга ЦРДМ“


       На 2 юли, 2021 г. в Центъра за превенция и спорт в с. Балван, Общ. В. Търново се проведе обучение на тема „Трафик на хора и рискови ситуации за деца в интернет пространството. Идентификация и подкрепа в социалната  услуга ЦРДМ“, насочено към Уредниците на Центровете за работа с деца и младежи на територията на община Велико Търново.

       Акцент в събитието беше работата с деца, младежи и подрастващи, които по презумпция са особено уязвима група за попадане в ситуация на трафик на хора чрез интернет пространството поради достъпността на мрежата, анонимността на лицата в нея, както и заради особеностите на тийнейджърската възраст.

       Целта на обучението бе то да бъде в помощ както на участниците – уредници на ЦРДМ, така и на основната целева група (деца и младежи), с която те работят ежедневно, особено към настоящия момент - в ситуация на Covid-19, социална изолация и дистационно обучение. Вниманието бе заострено както върху превенцията – как да се организират превантивно-информационни кампании в малките населени места, където са позиционирани ЦРДМ, така и върху идентификацията на деца, жертви на трафик и насилие –  кой може да я извършва, формална и неформална идентификация, показатели и пр. Бе засегната и темата за продажбата на бебета, като за целта участниците изгледаха видеоматериал, изработен и предоставен от НКБТХ и МКБТХ – Бургас.

      На обучението присъстваха общо 20 души – уредници на ЦРДМ, представители на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, секретарят на МКБППМН, управителят на Кризисния център в с. Балван. Водещ на обучението бе г-жа Ваня Ананиева – секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора.