logo

Проведе се онлайн публична лекция със студенти от Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий"


Във връзка с ежегодната превантивно-информационна кампания за противодействие на трафика на хора с цел трудова експлоатация, МКБТХ – В. Търново стартира онлайн събития със студенти от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Първото от тях – публична лекция по темата, се проведе на 10 март със студенти, специалност „Социални дейности“. В рамките на два часа студентите бяха запознати с основните аспекти на престъплението трафик на хора и трудовата експлоатация, механизмите за въвличане и начините за предпазване. Бяха представени и няколко видеоматериала по темата, след което последва и оживена дискусия.

Предстоят още няколко онлайн събития съвместно с ВТУ.