logo

Поход за свобода, 14.10.2023 г.


На 14.10.2023 г. (събота) Местната комисия за борба с трафика на хора - Пазарджик за пета година бе домакин на Похода на свободата, който се организира от „Фондация А21" гр. София, по повод 18-и октомври - Европейския ден за борба с трафика на хора.

Инициативата е глобална, обединява граждани с активна обществена позиция, партньори и съмишленици в борбата с трафика на хора, като има за цел да насочи вниманието на местната общност към огромните мащаби на престъплението „трафик на хора" и търговията с човешки живот. 

 По традиция, участниците в Похода се събраха на пл. Константин Величков № 1 („Тортата”). В 11:00 ч., в колона един зад друг, безмълвно, облечени в черни тениски с надпис „Днес още има робство", се отправиха към финална точка: „Градината на света”, Парк - остров „Свобода” гр. Пазарджик. В Похода взеха участие доброволци към Сдружение "Фокус - Европейски център за развитие" гр. Пазарджик и към МКБТХ - Пазарджик.