logo

Швейцарско –българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни, жертви на трафик на хора