logo

НКБТХ уведомява всички заинтересовани лица, че възлагането на обществени поръчки ще се осъществява единствено чрез ЦАИС ЕОП чрез следния адрес: https://app.eop.bg/buyer/21606


НКБТХ уведомява всички заинтересовани лица, че възлагането на обществени поръчки ще се осъществява единствено чрез ЦАИС ЕОП чрез следния адрес:

https://app.eop.bg/buyer/21606