logo

Откриване на възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с публикуване на обява за събиране на оферти


Откриване на възлагане на обществена поръчка за услуги чрез събиране на оферти с предмет: "Организиране функционирането и предоставяне на услуги в Приют за временно настаняване и център за закрила и помощ на жертви на трафик и Приют за последваща реинтеграция в Община Бургас". Обява за обществена поръчка: Обявление Решение: Решение Документация: 3_ZOP_Burgas_DOKUMENTACIA_19 02 2018   Протокол на комисията: protokol Решение за избор на изпълнител: Решение за избор на изпълнител