logo

Откриване на възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с публикуване на обява за събиране на оферти


Откриване на възлагане на обществена поръчка за услуги чрез събиране на оферти с предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ДЪРЖАВЕН ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ И ЦЕНТЪР ЗА ЗАКРИЛА И ПОМОЩ НА ЖЕРТВИ НА ТРАФИК НА ХОРА В ОБЩИНА ВАРНА“ Обява за обществена поръчка:Обява 4.12.3017 Решение: Решение 4.12. Документация: ZOP_VARNA_DOKUMENTACIA_04 12 2017 Решение: Решение 15.12. Протокол: protokol 15.12. Договор: договор