logo

Откриване на възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с публикуване на обява за събиране на оферти


Откриване на възлагане на обществена поръчка за услуги чрез събиране на оферти с предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ДЪРЖАВЕН ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ И ЦЕНТЪР ЗА ЗАКРИЛА И ПОМОЩ НА ЖЕРТВИ НА ТРАФИК НА ХОРА В ОБЩИНА ВАРНА“ Обява:%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b0 Решение:%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5 Документация:zop_varna_dokumentacia   Съобщение 09.12.2016 г.   НКБТХ уведомява заинтересованите лица, че на основание чл. 96 от ППЗОП срокът за подаване на оферти по публикуваната обява е удължен до 13 декември 2016г., 17.00ч. Офертите ще се отварят в Секретариата на НКБТХ на 14 декември 2016г., 10.00ч.   Протокол от дейността на комисия за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците:protokol Решение относно определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез възлагане с публикуване на обява за събиране на оферти:reshenie   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка: приключване на договор