logo

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ПРИКЛЮЧИЛА


Име на поръчката: „Отпечатване и доставка на: 1. Книжно тяло, съдържащо текста на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора (в превод на български език) с приложение Решението на Европейския съд по правата на човека по делото „Ранцев срещу Кипър и Русия” 2. Информационна брошура относно правата на жертвите на трафик, съгласно Конвенцията на Съвета на Европа – в превод на български  и английски език.” Уникален номер в регистъра на АОП Заповед за стартиране на обществена поръчка, чрез публична покана Приложение 1 към Заповед за стартиране на обществена поръчка, чрез публична покана