logo

Обучение за укрепване на капацитета на правоохранителните органи


От 25-28 юни 2024 г. в Старозагорски бани се проведе обучение на служители на Прокуратурата на Република България и българското Министерство на вътрешните работи попроект, финансиран от Държавния департамент на САЩ. Проектът цели да укрепи капацитета на правоохранителните органи на България и Румъния за идентифициране и подпомагане на жертвите на трафик, и за ефективно разследване, както и да подобри сътрудничеството между заинтересованите страни на национално и международно ниво. В обученията, предвидени по проекта участват утвърдени лектори от Федералното бюро за разследване на САЩ, както и международни и български експерти.

Участие в обучението взе експерт от Националната комисия за борба с трафик на хора, който представи на аудиторията на обученията работата в България по закрила и подкрепа на жертвите на трафик в рамките на Националния механизъм на насочване.