logo

Бизнес кръгла маса на тема "Укрепване на ролята на частния сектор в борбата с трафика на хора и трудова експлоатация във веригите за доставки" се проведе на 29 май


На 29 май се проведе бизнес кръгла маса на тема „Комплексна проверка на правата на човека“ в партньорство с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и германския Helpdesk “Бизнес и права на човека“.

Събитието предостави интерактивна платформа за подробни дискусии относно надлежната проверка на правата на човека, като се сътредоточи върху въздействието на политическите и правните промени на частния сектор.

"Сътрудничеството с частния сектор е от съществено значение, а не само от полза. Чрез засилена ангажираност и сътрудничество с бизнеса можем да постигнем значителен напредък в справянето с нарушенията на правата на човека във веригата на доставки, включително с трафика на хора с цел трудова експлоатация", заяви Юлия Шелхаас, старши съветник по въпросите на веригите на доставки от Службата на специалния представител и координатор на ОССЕ за борба с трафика на хора

Участниците получиха информация относно новоприетата Директива на ЕС за надлежна проверка на корпоративната устойчивост, както и съвети от експерти за подобряване на спазването на стандартите за правата на човека.

В заключение свързаните събития през изминалата седмица подчертаха решаващата роля на частния сектор и необходимостта от съвместни усилия от страна на публичния и частния сектор за насърчаването на етичните вериги за доставки в борбата с трафика на хора и трудовата експлоатация.