logo

Конференция за засилване на ролята на частния сектор в борбата с трафика на хора и трудовата експлоатация във веригите за доставки се проведе в София.


Конференция за засилване на ролята на частния сектор в борбата с трафика на хора и  трудовата експлоатация във веригите за доставки се проведе в гр. София, във вторник, 28 май 2024 г.

Събитието се организира по инициатива на Секретариата към Конвенцията за борба с трафика на хора на Съвета на Европа и Службата на Специалния представител и координатор за борба с трафика на хора на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), в съорганизация с администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ).

„Трафикът на хора е престъпление с последици и за жертвите, и за обществото. А когато става дума за трудова експлоатация, говорим за тежко нарушаване на човешки права.“ Това заяви г-жа Ваня Стойнева, началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора.

"Държавните политики трябва да осигурят координиран и ефективен подход към надлежната проверка, като предоставят на бизнеса подходящи закони и насоки за предотвратяване на пряко или косвено участие в трафик на хора" допълни тя.

Над 50 души – представители на правителствени органи, заинтересовани страни от частния сектор, бизнес асоциации, търговски камари, инспектори по труда, специалисти по обществени поръчки, синдикати, гражданско общество, дипломатически представители и международни организации се събраха за да обсъдят съвместните усилия за справяне на трафика на хора с цел трудова експлоатация. Конференцията разгледа решаващата роля на частния сектор за преодоляване на тези предизвикателства и представи политическите и праввните развития в областта на надлежната проверка и правата на човека. Споделени бяха редици добри практики и извлечени поуки за идентифициране и намаляване на рисковете от трафика на хора и трудовата експлоатация във веригите за доставки.

"Трафикът на хора с цел трудова експлоатация може да се случи във всички сектори на икономиката, на различни етапи от веригите за доставки на предприятията и като следствие от практиките за възлагане на обществени поръчки. Борбата с тази форма на трафик изисква координирани действия между държавите, бизнеса, неправителствените организации и синдикатите, както и подкрепата на свободните медии", отбеляза Петя Несторова, изпълнителен секретар на ГРЕТА към Съвета на Европа.