logo

Секретаря на Националната комисия за борба с трафика на хора и експерти от администрацията се срещнаха с представител на Офиса по основните права към агенция Фронтекс


Г-жа Даниела Савеклиева - секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора се срещна с Джулио Морело - представител на Офиса по основните права към агенция Фронтекс.

 

Срещата се проведе в секретариата на НКБТХ, участие в нея взеха: г-жа Даниела Савеклиева - секретар на НКБТХ, г-н Джулио Морело - наблюдател по основни права към Европейската агенция за гранична и брегова охрана – Фронтекс, г-жа Антоанета Димитрова - главен експерт, г-жа Василена Кръстева - старши експерт и г-н Янислав Савов - юристконсулт на комисията.

По време на срещата г-жа Савеклиева запозна г-н Морело със структурата и работата на Националната комисия за борба с трафика на хора. Обърнато бе внимание на тясното сътрудничество между НКБТХ и Главна дирекция "Гранична полиция", съвместните действия осъществени през годините и резултатите от тях.

Поставен бе акцент върху "Дните за таен мониторинг", които НКБТХ провежда съвместно със служителите на ГДНП и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност". 

Обсъдени бяха възможностите за организиране на мониторинг от страна на НКБТХ за идентифициране на потенциални жертви на ТХ в Приемателните центрове в страната, организиране на съвместни обучения с представители на Фронтекс, както и предизвикателствата свързани с престъплението след присъединяването на България в Шенген.