logo

Даниела Савеклиева: „Много е важно да сте информирани какво представлява трафикът на хора, да знаете опасностите, от които да се пазите, и да имате рефлекс, с който да реагирате, ако усетите, че някой ваш близък или вие самите попадате в такава ситуация"


Секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора, взе участие в майсторски клас по темата - част от Дните на кариерата и отворените врати. Лекцията се осъществи по покана на проф. д-р Валентин Василев - ръководител на Център за обучение през целия живот към Висше училище по сигурност и икономика гр. Пловдив.

„Даниела Савеклиева е изключителен професионалист с доказана сетивност за важните за обществото теми“ – сподели при представянето й проф. д-р Валентин Василев 

"Все по-разпространен сред основните методи за набиране на жертви е т. нар. “мек метод” (“loverboy”) и съжителстване на семейни начала, който създава емоционална зависимост в жертвата." сподели г-жа Савеклиева.

В лекцията участие взе и г-н Пауло Горанов, старши експерт в Администрацията на комисията.

"Много е важно да внимавате на кого се доверявате в социалните мрежи. Никой не е застрахован от попадане в ситуация на трафик на хора, бъдете мнителни и не допускайте да бъдете подмамени с лъжливи обещания от непознати в интернет." допълни той.

На събитието присъстваше и новопостъпилият Секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора - Пловдив, г-жа Мария Димитрова.

Г-жа Савеклиева и г-н Горанов, отговориха на редица въпроси на студентите и учениците от Математическата гимназия "Акад. Кирил Попов".