logo

Прожекция на тематични филми по повод 18 октомври – Европейския ден за борбата с трафика на хора


На 18 октомври европейската общност отбелязва деня за борба с трафика на хора. Престъпление, което грубо нарушава човешките права и поставя жертвите в зависимост, страх и експлоатация. За да бъде насочено общественото внимание към проблема, в държавите членки на ЕС са планирани различни превенционни инициативи, публични и експертни дискусии, както и кампании за повишаване на чувствителността.

Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), фондация „Кампания А21“ – България и мисията на Международната организация по миграция (МОМ) в България планират прожекция в „Дом на киното“, в гр. София на тематични късометражни филми и превенционен видео клип, с която да отбележат Европейския ден за борба с трафика на хора.

Събитието е  продължение на съвместната кампания за превенция на трафика на хора „Виждаш ли ме?“ и поставя началото на нова поредица от прожекции и информационни сесии за ученици и младежи, с фокус върху групите, които са най-уязвими към рисковете от въвличане в трафик на хора и експлоатация.

Начало на прожекцията ще поставят г-жа Мария Габриел, заместник министър-председател, министър на външните работи и председател на НКБТХ, г-жа Моника Николова, изпълнителен директор на фондация „Кампания А21“ – България и г-н Радослав Стаменков, ръководител на мисията на МОМ в България.

Двата късометражни филма разглеждат различните начини на въвличане и форми на експлоатация, свързани с пресътплението, а сюжетите акцентират върху конкретни признаци за идентифициране и методи за въвличане в трафик на хора с цел сексуална или трудова експлоатация. Филмът „Град на призраци“ поставя акцент върху трафика на хора с цел трудова експлоатация, а „На брега на морето“ разглежда темата за трафика на хора с цел сексуална експлоатация. Във филмите участват някои от изтъкнатите, млади актьори на българската филмова и театрална сцена, като Луиза Григорова, Анжела Недялкова, Мартин Христов и др. Краткият превенционен клип „5 заблуди за работата и живота в чужбина“ поставя акцент върху безопасната трудова миграция и е създаден в рамките на проект „Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“, изпълняван от МОМ България.