logo

Единайсетокласници от паралелка „Съдебна администрация“ при ПГИМ гр. Пазарджик на посещение на МКБТХ - Пазарджик


В рамките на стажа, който учениците от  XI „в“ клас от паралелка „Съдебна администрация“ при ПГИМ гр. Пазарджик, провеждат в периода 3 – 14 юли 2023 г. в Окръжен и Районен съд – Пазарджик, бе включено и посещение в Община Пазарджик с цел запознаване с дейността на Местната комисия за борба с трафика на хора – Пазарджик.

  На 07.07.2023 г., в продължение на лекцията на тема „Трафик на хора“, единайсетокласниците посетиха Община Пазарджик. От секретаря на МКБТХ – Пазарджик имаха възможност да получат информация за дейността на Комисията и за превенционните дейности, които са акцент в работата й. За спомен от посещението си всеки един от тях получи тениска от Похода за свобода, който традиционно се организира от Фондация „Кампания А21”, в подкрепа на жертвите на трафик на хора. Учениците бяха информирани и за възможността да докладват информация за рисково поведение на Националната телефонна линия за борба с трафика на хора – 080020100, която също се управлява от Фондация „Кампания А21”.