logo

Мултидисциплинарно обучение на тема: „Трафик на хора: Практики в разследването и преследването. Съдебен процес и правна защита.Закрила и подкрепа на жертвите“ за регионите В. Търново, Монтана, Плевен и Пазарджик


В периода 12-13.12.2022 г. МКБТХ - Пазарджик, МКБТХ - Плевен, МКБТХ - В. Търново и МКБТХ - Монтана съвместно с НКБТХ и фондация „Ханс Зайдел“ България проведоха мултидисциплинарно обучение на тема: "Трафик на хора: Практики в разследването и преследването. Съдебен процес и правна защита. Закрила и подкрепа на жертвите." Обучението се проведе в град Плевен. В него взеха участие представители на разследващите органи, прокурори и съдии от четирите региона. Доц. д-р Ива Пушкарова, доктор по наказателно правни науки, експерт по индивидуализация на тежките наказания; прокурор Владимир Николов, административен ръководител на Окръжна прокуратура – Плевен и  Председател на асоциацията на прокурорите в България, и г-жа Анна Николова, управител на Приюти за временно настаняване на жертви на трафик на хора в гр. Варна и гр. София, бяха поканени за обучители. Обучението бе с основна практическа насоченост, премина в оживена доскусия и обмен на професионален опит.