logo

Община Пазарджик стана част от социалната инициатива "Пази детето в интернет"


 

 

 Екипът на кампанията "Пази детето в интернет" се отзова на отправената покана от страна на Местната комисия за борба с трафика на хора - Пазарджик (МКБТХ) и на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица - Пазарджик (МКБППМН) да посети Пазарджик. На 24.10.2022 г., в Голямата зала на Младежки дом - Пазарджик, г-н Явор Колев - експерт по киберсигурност, с 25-годишен професионален опит, изнесе открит урок пред аудитория от над 100 ученици от пети до седми клас от община Пазарджик. Темата “Превенция на онлайн тормоза и посегателство на деца в дигиталното пространство“ е особено актуална и след началния двугодишен период на Ковид - пандемията, през който животът на подрастващите протичаше основно в интернет пространството. След приключването на открития урок Кметът на Община Пазарджик г-н Тодор Попов прие екипа на кампанията "Пази детето в интернет" - г-н Явор Колев, г-жа Зоя Василев и г-н Атанас Атанасов, като лично засвидетелства своята подкрепа на инициативата със заявката за бъдещи съвместни обучителни дейности в интерес на децата на община Пазарджик.

 Инициативата “Пази детето в Интернет“ е социална кампания на „Лев Инс“ АД и е победител в конкурса “Застрахователи за обществото 2022“. Тя има за цел да осигури защита за подрастващите деца, както и да изгради у тях умения за безопасно сърфиране в интернет пространството.