logo

Поход за свобода, 15.10.2022 г.


  На 15.10.2022 г. Местната комисия за борба с трафика на хора - Пазарджик за четвърта година бе домакин на Похода на свободата, който се организира от "Фондация А21" гр. София, по повод 18-и октомври - Европейския ден за борба с трафика на хора.

Събирането на участниците започна в 10:30 ч. на пл. Константин Величков №1 (известен като„Тортата“), като началният час на тръгване бе 11:00 часа по маршрут: Централна поща гр. Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф №11, бул. България и финална точка: Парк остров „Свобода“ гр. Пазарджик.

Целта на събитието бе да се насочи вниманието на местната общност към проблема със съвременното робство.

В Похода взеха участие младежи - доброволци от Сдружение"Фокус" гр. Пазарджик, доброволци от БМЧК при ОС на БЧК - Пазарджик, граждани.