logo

Информационна сесия в рамките на Младежки международен обмен ”Интернет – невидима заплаха, видими възможности!”


По покана на г-н Ивайло Иванов – фасилитатор по програмите на ЕРАЗЪМ+, секретарят на МКБТХ – Пазарджик взе участие в информационна сесия в рамките на Младежки обмен ”Интернет – невидима заплаха, видими възможности!”, който се провежда в гр. Пазарджик, в периода 11.02.2022 - 20.02.2022 г. В него участват 35 младежи, на възраст от 18 до 25 год., от България, Италия, Румъния, Турция, Португалия, Испания, Гърция.

 „Интернет – невидима заплаха, видими възможности“ разглежда един от най-сериозните проблеми на съвременното общество – трафика на хора. Информационна сесия бе плавно продължение от теоретичната към практическа част, включваща обсъждане на казус, решаване на анкета и представяне на кратко видео за формата на сексуално изнудване, позната още като „сексторшън” (sextortion), използвана от педофилите. На участниците бе предоставена възможност да обсъждат конкретен случай на 18 – годишно момиче, жертва на трафик на хора с цел сексуална експлоатация, и да отговарят на въпроси от тематична анкета. Участниците, дали най-много верни отговори, бяха поощрени със символични награди.