logo

Специализирано обучение за секретарите на МКБППМН и инспекторите от Детска педагогическа стая от област Пазарджик


 Photo Credits: Anton Vassilev Photography

 Под знака на Международния ден за борба с трафика на хора – 30 юли, Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Пазарджик, в партньорство с Националната комисия за борба с трафик на хора и МКБППМН при Община Велинград, проведе регионално обучение за секретарите на МКБППМН и инспекторите от Детска педагогическа стая от област Пазарджик на тема: Интернет пространството като механизъм за въвличане в трафик на хора при условия на социална изолация и дистанционно обучение.

Photo Credits: Anton Vassilev Photography

За обучител бе поканена г-жа Антоанета Василева, Първи вицепрезидент на Експертната група за борба с трафика на хора (ГРЕТА) към Съвета на Европа, мониторинговия механизъм на Конвенцията за борба с трафика на хора, и международен експерт със сериозен опит в провеждането на подобни тематични обучения.

Обучението предостави възможност на секретарите на МКБППМН и на инспекторите от ДПС в регион Пазарджик да повишат знанията си, уменията си и да обменят ценен опит и идеи за превенция на трафика на хора сред подрастващите.