logo

Държавният департамент на САЩ публикува доклада си за трафика на хора


Според доклада, България полага значителни усилия в противодействието на трафика на хора, в сравнение с предходния отчетен период

България отново е част от страните, поставени в Група 2 от Доклада за трафика на хора на Държавния департамент на САЩ, които полагат значителни усилия за противодействието на престъплението, но не успяват напълно да покрият минималните  стандарти за неговото елиминиране.

България продължава да бъде предимно страна на произход на жертви на трафик на хора, основно към страни от Западна Европа, а в доста по-малка степен е и дестинация за експлоатацията на чуждестранни граждани. По-малко характерен е вътрешният трафик, който се осъществява на територията на страната.

Докладът сочи, че страната ни е вложила усилия и финансов ресурс в закрилата на децата, пострадали от трафик, в реализирането на Националната стратегия за борба с трафика на хора, която следва да бъде оценена и подновена през настоящата година, в изпълнението на Националната годишна програма, както и по линия на международното сътрудничество и конкретно междуправителствените действия за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация с някои от страните на дестинация.

Докладът отправя препоръки за повишаване на ефективността на разследванията и наказателните преследвания на престъплението, както и повишаване на ефективното налагане на наказания. Страната ни следва да положи допълнителни усилия в събирането и обобщаването на данни, свързани с идентифицираните жертви на трафик на хора, изграждането на устойчив механизъм за финансиране на услугите за пострадалите лица, както и в повишаването на квалификацията на специалистите, свързани с работата по противодействие на проблема.

Пълният текст на доклада може да бъде намерен тук