logo

Проведе се кръгла маса "Трафик на хора с цел трудова експлоатация - предизвикателства при идентификацията, разследването и превенцията"


Днес се проведе кръгла маса на тема "Трафик на хора с цел трудова експлоатация - предизвикателства при идентификацията, разследването и превенцията", организирана от Националната комисия за борба с трафика на хора.

Събитието беше открито от проф. Николай Проданов, зам.-министър на правосъдието и зам.-председател на Националната комисия, ст. комисар Илия Делчев, зам.-директор на ГД "БОП", г-н Георги Милчин, гл. секретар на ИА "ГИТ" и г-жа Добряна Петкова, и.д. секретар на НКБТХ.

Кръглата маса се реализира в рамките на националната кампания за превенция на трафик на хора с цел трудова експлоатация 2021 г., като през следващите месеци са предвидени множество събития и информационни сесии с уязвими лица.

Основни говорители в първата сесия бяха г-жа Галя Кабаджова, гл. инспектор в дирекция „Международна трудова миграция“, ИА „ГИТ“, която постави акцент върху предизвикателствата при идентификацията и дефиницията на трафика на хора с цел трудова експлоатация; г-жа Божидара Бочева, ръководител на Службата по трудови и социални въпроси към посолството на Р България във Виена, която представи практически опит от работата на службите;  прокурор Силвия Соколова, ВКП, която се фокусира върху темата за разследването и преследването на случаи на трафик и г-н Добромир Цоцов, разследващ полицай, РД „Гранична полиция“ – Бургас, който сподели практически опит по разследване на случаи на чужди граждани. След изказванията бяха обсъдени редица казуси и проблеми в рамките на предвидената дискусия. Първата сесия беше модерирана от г-жа Мария Димитрова, гл. експерт към Националната комисия.

Втората част на събитието бе посветена на сътрудничеството и съвместните дейности в превенцията на трафика на хора с цел трудова експлоатация. Говорители бяха г-жа Петя Александрова, представител на дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ към МТСП, която представи Работна програма за сътрудничество с Федералното министерство на труда и социалните въпроси на ФР Германия; г-жа Дора Димитрова, национален експерт по трафик на хора към EMPACT/ ГД „БОП“, която сподели пред участниците както информация за Съвместни дни на действие срещу престъплението, така и предизвикателства в работата, и г-н Добромир Петров, ст. експерт към Националната комисия, който насочи вниманието към конкретни ефективни методи за превенция, в контекста на трафика на хора с цел трудова експлоатация и постави акцент върху стартиралата информационна кампания за превенция. Модератор на втората сесия бе г-жа Ернеста Русева, ст. екперт към НКБТХ.

В срещата се включиха около 60 представители на държавни институции, неправителствени и международни организации.