logo

Българският представител в експертната Група за борба с трафика на хора беше избран за първи вицепрезидент на ГРЕТА


Българският представител в експертната Група за борба с трафика на хора (ГРЕТА) към Съвета на Европа, г-жа Антоанета Василева, беше избрана за първи вицепрезидент на ГРЕТА.

На 40-та си пленарна среща екпертите са избрали германиката Хелга Гайер за Президент на Групата, а австрийката Джулия Планицер - за втори вицепрезидент.

Мандата на новото бюро на ГРЕТА е две години и ще участва от името на всички 15 представители в различни срещи, конференции и събития. Първата такава среща е предстоящото заседание на Комитета на постоянните представители към СЕ на 14 април 2021, на която се предвижда обмен на мнения с новоизбрания председател на ГРЕТА.

Повече информация за 40-та пленарна среща може да откриете тук.