logo

Ученици от Пазарджик се включиха в "Мини Академия за доброволци 2021"


По инициатива на трите Местни комисии за борба с трафика на хора във Велико Търново, в Пазарджик и в Пловдив, подкрепени от Националната комисия за борба с трафика на хора, в периода от 24.03.2021 г. до 26.03.2021 г., се реализира Мини Академия за доброволци “Трафик на хора: Възможности за превенция сред ученици и подрастващи по метода: връстници обучават връстници“. Заради пандемията Академията се провежда за първи път в този регионален формат и в онлайн среда, в платформата ZOOM. Близо 90 ученици от посочените региони заявиха желание да се включат в нея.

В рамките на първия ден секретарите на трите Местни комисии запознаха участниците със същността на явлението „трафик на хора“ – определение, видове, приликите и разликите му с миграцията/имиграцията и каналджийството; методите за въвличане и механизми за контрол на жертвите на трафик на хора. Бе въведена също темата за доброволчеството и ролята на доброволците в дейностите по превенция на Местните комисии за борба с трафика на хора.

През втория ден прокурор Станислава Пенчева от РП - Пловдив анализира престъплението ”трафик на хора” в национален и международен мащаб, като сподели и предизвикателствата, които правоприлагащите органи срещат в работата си, в ситуация на COVID – пандемия. Впоследствие инспектор Иван Почилеев от сектор ”БОП” - Пловдив, Пазарджик и Смолян, запозна учениците с рисковете, които крие онлайн общуването, последствията от липсата на родителски контрол и търсенето на популярност сред връстниците чрез публикации с провокативно съдържание. И към двамата лектори учениците задаваха множество въпроси.

Днес е последният, трети ден, от Академията. В него вниманието на участниците ще бъде насочено към трафика на хора с цел трудова експлоатация, както и с начина, по който се планира една превантивно – информационна кампания.

Академията има за цел да надгради и да развие доброволческата мрежа от ученици към Местните комисии за борба с трафика на хора, която да спомага работата по превенция на трафика на хора сред младежи и подрастващи.