logo

Мрежата на антитрафик координаторите от Югоизточна Европа проведе виртуална среща


В периода 26-28 януари се проведе първата за 2021 г. виртуална среща на Мрежата на антитрафик координаторите от Югоизточна Европа. Организатори на събитието бяха Националната агенция срещу трафика на хора в Румъния, Службата на ООН по наркотиците и престъпността, Министерството на Европа и външните работи на Франция и Международен център за развитие на миграционните политики.

От страна на Р България в срещата участваха г-жа Добряна Петкова, и.д. секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, г-жа Елица Василева, прокурор в Специализирана прокуратура, г-н Кристиян Горянов, разследващ, Сектор „Трафик на хора“ към ГД БОП – МВР,експерти от секретариата на НКБТХ и представители на неправителствени организации. Българските участници представиха опита на страната ни, вкл. по линия на конкретни случаи на разследване и преследване на престъплението, с фокус добри и успешни практики.

Основни участници във форума бяха г-н Валиант Ричи, специален представител по въпросите на трафика към ОССЕ, г-жа Петя Несторова, изпълнителен секретар към Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, представители на ООН и други. Във форума се включиха и представители на Мрежата на антитрафик координаторите от Югоизточна Европа, както и представители на разследващите органи от страна на Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Косово, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Словения и Гърция.

Форумът предостави възможност и за работа в две отделни групи, с акцент върху влиянието на пандемията, предизвикана от COVID-19, върху престъплението „трафик на хора“ и по-конкретно основните предизвикателства свързани с него по време на предприетите мерки за ограничаване на разпространението на вируса и предпоставките за увеличаване на мащабите му. 

Основна цел на срещата беше да идентифицира добри практики и конкретни препоръки за подобряване на наказателното правосъдие в борбата с трафика на хора.

Повече информация за срещата и основните изводи от нея ще бъдат достъпни на сайта на Международния център за развитие на миграционната политика (МЦРМП).