logo

Националната комисия взе участие в международен форум по проект „EU-China mobility and migration dialogue support”


По покана получена посредством г-н Мартин Колев, консул на Р България в Пекин, на 10-ти декември 2020 г. г-жа Добряна Петкова, и.д. секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, взе участие в международен семинар на тема „Трансгранично сътрудничество за борба с организираната престъпност: опит в разследването на престъпления, изправянето пред съд и получаването на присъди на лица, замесени в случаи на трафик на хора“.

Събитието бе организирано от пекинския офис на Международната организация по миграция (МОМ), в изпълнение на Втора фаза на проект в рамките на Диалога между ЕС и Китай по темите на мобилността и миграцията (EU-China mobility and migration dialogue support), финансиран от ЕС.

По време на събитието беше предоставена възможност да се представи опита на България в сферата на защитата и подкрепата на жертви на трафик на хора и координацията на Националния механизъм за насочване и подпомагане на пострадали от престъплението (НМН).

Във форума участваха представители на Върховния народен съд на Китай, Върховна прокуратура на Китай, Китайското министерство за обществена сигурност и полиция. От европейска страна взеха участие представители на Европейската комисия, ръководителят на мисията на Международната организация по миграция в Китай, правителствени структури, прокуратури, съдилища, полиция и други институции.