logo

Експертна работна среща между Администрацията на Националната комисия и Местните комисии за борба с трафика на хора


Като своеобразно продължение на Националната среща за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите, на 3-ти декември 2020 г. се проведе онлайн експертна работна среща между Администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора и Местните комисии за борба с трафика на хора. В срещата участие взеха 17 експерта.

В откриването г-жа Добряна Петкова, секретар на НКБТХ, отправи приветствие към участниците и направи препратка към проведената Национална среща. В направеното въведение от нея бяха поставени множество проблеми и изводи от предходното събитие.

След официалното откриване в първата работна сесия беше представен анализ на актуалните тенденции при трафика на хора на местно ниво от участниците на Местните комисии в градовете Благоевград, Пазарджик, Сливен, Бургас, Монтана, Плевен, В. Търново и Варна. Основни говорители бяха секретарите на местните структури, а модератор на сесията бе г-н Добромир Петров.

Във втората планирана сесия акцент бе поставен върху планирането на конкретни дейности за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите на национално и местно ниво за 2021 г. В сесията модератори и говорители бяха експертите на Националната комисия, като бяха представени конкретни активности за следващата година по линия на институционални и превенционни мерки, събиране на данни и подкрепа на жертви на трафик на хора, надграждане на капацитета на кадрите, както и по линия на международното сътрудничество и законодателни инициативи.

В последната сесия бяха широко дискутирани административно-организационни казуси, възникнали в хода на работата през настоящата година, както и различни въпроси, с оглед планирането на предстоящите дейности по превенция и защита на пострадали от престъплението „трафик на хора“.

Срещата завърши с обобщения, изводи и набелязани конкретни действия за следващата година, направени от г-жа Петкова.