logo

Проведе се годишната Национална среща за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите


Днес, 2-ри декември 2020 г., се проведе първата онлайн годишна Национална среща за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. Форумът се реализира в изпълнение на Националната програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2020 г., от Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), в партньорство с Фондация „Ханс Зайдел“ – България и в сътрудничество с Британското посолство в София.  

Срещата беше открита от проф. Николай Проданов, заместник-министър на правосъдието и заместник-председател на Националната комисия, Н. Пр. Роб Диксън, Посланик на Великобритания в България, Н. Пр. Мюриел Коен, Посланик на Швейцария в България. г-жа Даниела Машева, заместник-главен прокурор на Р България и г-жа Добряна Петкова, и.д. секретар на Националната комисия.

Поставяме заедно на дневен ред сериозен фокус върху достъпа до правосъдие и защитата на пострадалите от трафик на хора лица, както и върху предотвратяването на културата на ненаказуемост на престъплението. Теми, по които страната ни е положила множество усилия.“, заяви проф. Николай Проданов.

„Укрепихме сътрудничеството между правителствения и неправителствения сектор, както и международното такова. Необходимо е усилията ни да се насочат към подобряване на практическата работа в областта на законодателството, към повишаване на превенцията и идентифицирането на жертвите. Правата и защитата на жертвите на трафик на хора са заели приоритетно място на политическо и институционално ниво, както и в дневния ред на представителите на гражданския сектор.“ допълни той.

Днес трафикът на хора е проблем от глобално значение, който засяга почти всички страни. Той не зачита граници и жертвите му са обект на най-ужасяващото малтретиране и експлоатация. Докато много страни имат законодателство и планове за действие за борба с трафика на хора, безнаказаността остава широко разпространена по целия свят. “, каза Н. Пр. Роб Диксъни допълни, че осигуряването на правилните инструменти на служителите на реда за борба с трафика на хора е особено важно за постигане на успешни резултати и закрила на жертвите.

„Там, където подкрепата на жертвите е приоритет, шансът за успешно преследване е много по-голям… Доволни сме от близкото сътрудничество с Националната комисия, което развихме през последните години, и приветстваме допълнителни възможности за съвместна работа, като това събитие.“, каза още той.

Н. Пр. Мюриел Коен сподели в откриването, че страната ни продължава да бъде с висок брой на жертви на трафик, като България следва да продължи да увеличава усилията си именно по линия на подкрепата на пострадалите и подчерта важността на ролята на местните структури и неправителствени организации в този контекст. Посланик Коен увери, че Швейцарското посолство ще продължи да подкрепя противодействието на престъплението.

„Поставените теми са приоритетни за Прокуратурата на Р България. През последните години се поставя основен акцент, съобразно измененията на законодателството, върху закрилата на пострадалите, особено жени и непълнолетни момичета. За 2019 г. общо 404 са пострадалите лица, от които 353 жени, от тях 31 непълнолетни момичета и 51 мъже, като доминиращата форма на трафик е с цел сексуална експлоатация“, подчерта г-жа Даниела Машева и допълни, че благодарение на взаимодействието между институциите и неправителствения сектор са постигнати добри резултати, а международно-правното сътрудничество е много ключов и необходим инструмент в разследването на трансграничните случаи.

От своя страна г-жа Добряна Петкова сподели, че в рамките на специализираните услуги към Националната комисия всяка година успяват да получат подкрепа около 30 лица – жертви на трафик, като включително в една от услугите се настаняват и потърпевши мъже.

„За съжаление не всички потърпевши от престъплението и предполагаеми жертви стигат до това да бъдат подкрепени в специализирани услуги, а именно в подобни услуги жервтите могат да бъдат подкрепени и овластени, така че реално да се възползват от правата си. Изключително важно е още при първоначалната идентификация, включително неформална, предполагаемите жертви на трафик на хора да бъдат запознати с това какви възможности има за тях, включително да получат незабавна подкрепа в защитена среда, период за възстановяване и размисъл, достъп до правна помощ, право на специална защита на свидетел и други. В тази връзка, администрацията на НКБТХ, съвместно с 10те местни комисии, и редом с редица други институции и организации, ежегодно и в рамките на Националната програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жервтите, провежда и специализирани обучения за повишаване на капацитета на специалистите, както по линия на идентификацията и насочването, така и по отношение на надграждане на способите за разследване и разбира се подкрепата и защитата на потърпевшите от престъплението.“

Официалното въведение в темата бе поверено на г-жа Ким Холдън, съветник по наказателно правосъдие към Посолството на Великобритания в България.

„Трафикът на хора е най-бързо развиващата се международна престъпна дейност и втората най-печеливша такава след наркотиците. Всяка година само от принудителен труд се генерира незаконна печалба в размер на 150 милиарда долара. Защо това е така? Какво стимулира растежа на този тип престъпност? Основните фактори са няколко; от една страна са нарастващият пазар за евтина работна ръка; нарастващият брой уязвими хора, особено в малцинствените общности; глобализацията на липса на внимание и трудностите при контрола на високо организирани престъпни групи. От друга страна за нарушителите този вид престъпност е много привлекателен, защото има дългосрочни печалби, хората са „подаръкът, който продължава да дава“; много по-лесно е да бъдат придвижени незабелязано хора, отколкото наркотици или оръжие; и има недостатъчно възпиращо действие. Както заяви и негово превъзходителство посланик Диксън, много малко трафиканти някога изобщо виждат Съдебна зала.“, заяви тя.

Тази година предотвратяването на културата на ненаказуемост на престъплението „трафик на хора“ и достъпът до правосъдие и защитата на потърпевшите от престъплението бяха основни акценти в Националната среща.

Водещи говорители в първата сесия, с фокус върху ненаказуемостта на трафика на хора, бяха г-жа Гергана Кюркчийска, районен прокурор, РП-Оряхово, г-н Владимир Николов, районен прокурор, РП – Плевен, г-н Николай Колев, директор на ТД КПКОНПИ – В. Търново, г-жа Дора Димитрова, инспектор, сектор „Трафик на хора“ – ГД БОП и г-н Добромир Цоцов, разследващ полицай, РД „Гранична полиция“ – Бургас.

Говорителите споделиха пред участниците в срещата добри практики при разследване и преследване на престъплението, базирани на собствения им професионален опит, като очертаха основни положения на рамката, водеща при образуването на досъдебното производство за трафик на хора у нас.

Общата тенденция за ненаказуемост е валидна за страните от ЕС, с висок брой заподозрени извършители и малък брой наказателни преследвания и влезли в сила присъди. В същото време, високият брой идентифицирани жертви на трафик поставя острата нужда от правосъдие, за да се намали безнаказаността на това престъпление

Темата за достъпа до правосъдие и ефективните средства за правна защита на жертви на трафик на хора бе поверена на г-жа Антоанета Василева, член на Групата експерти за борба с трафика на хора (ГРЕТА) към Конвенцията на СЕ за борба с трафика на хора, г-жа Анна Николова, управител на ПВНЖТХ, гр. Варна, г-жа Наташа Добрева, адвокат, Софийска адвокатска колегия.

За да се постигнат ефективни резултати в закрилата на жертвите на трафик на хора, трябва да се осигури устойчивост и мулти-дисциплинарен подход в работата по случаи и функционирането на услугите, специализирани за подкрепа на потърпевшите лица.

Участие във форума взеха над 100 души от цялата страна, сред които членовете на Националната комисия, представители на държавни институции на централна и местно ниво, представители на дипломатическия корпус, експерти от Постоянната работна група към Националната комисия, секретари и членове на Местните комисии за борба с трафика на хора, представители на неправителствени организации, Приютите за временно настаняване и центровете за подкрепа на жертви на трафик на хора към НКБТХ, представители на международни организации и неправителствения сектор, имащи отношение по проблема, представители на социални услуги към общините, работещи и с жертви на трафик на хора.

Срещата завърши с обобщение от представените въпроси, като бяха очертани необходимите мерки, които да бъдат предприети от всички заинтересовани страни през следващата година.