logo

Проведе се регионална среща на експертна работна група на тема „Подпомагане на сътрудничеството между публичния и частния сектор в борбата с трафика на хора в Югоизточна Европа“


Събитието се организира от Службата на ООН по наркотиците и престъпността, в партньорство със секретариата на Националната комисия за борба с трафика на хора и

 Министерството на Европа и външните работи на Франция

 

На 26 и 27 ноември 2020 г. се проведе онлайн регионална експертна среща за Югоизточна Европа на тема „Подпомагане на сътрудничеството между публичния и частния сектор в борбата с трафика на хора в Югоизточна Европа“. Събитието бе организирано от Службата на ООН по наркотиците и престъпността, в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора и Министерството на Европа и външните работи на Франция. НКБТХ получи възможност от страна на основните организатори, да покани в регионалната работна група представители на български организации, които имат изготвени материали и/или практика в областта на въвличане на частния сектор в противодействието на трафика на хора, особено във веригите на доставки, както и в превенцията и подкрепата на потърпевшите от престъплението.

Двудневният форум беше открит и частично модериран от г-жа Добряна Петкова, секретар на НКБТХ, Н. Пр. Ксавие Стикер, посланик на постоянното представителство на Франция към ООН във Виена и г-жа Силке Албърт, ръководител на отдел „Трафик на хора и каналджийство“ към Службата по наркотици и престъпност към ООН.

В рамките на въвеждащата сесия, г-н Давор Раус, отдел „Трафик на хора и каналджийство“, към Службата по наркотици и престъпност към ООН (UNODC), представи пред участниците концепцията и методологията на регионалната експертна среща.

По време на първия работен панел акценти бяха международната правна и институционална рамка, както ролята и опита на международните и регионални организации за предотвратяване и борба с престъплението „трафик на хора“, в контекста на публично-частното партньорство.

Водещи говорители бяха г-жа Габриеле Айело, представител на UNODC, г-жа Петя Несторова, изпълнителен секретар към Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, г-н Валиант Ричи, специален представител на ОССЕ за борба с трафика на хора, и г-жа Надя Кожухарова и г-жа Антоанета Василева, представители на Фондация „Асоциация Анимус“/ Ла Страда – България.

В рамките на последващите сесии бе поставен фокус върху веригите на доставки от г-жа Анжелик Миет, ръководител на отдел „Международни отношения“ към Централния офис за борба с нелегалния труд, Франция, и върху технологиите, като средство, използвано от трафикантите, от г-жа Валерия Бенавенте, представител на UBER.

В панела бяха включени и говорители от финансови институции и организации, сред които г-н Петру Синкулей, представител на Western Union.

В паралелно случващи се работни групи бяха обсъдени и разработени отделни методики и насоки във връзка разследването на трафик на хора, включително във веригите на доставка, като от българска страна участие имаше и от страна на Център за изследване на демокрацията и представяне на разработени наръчници в рамките на европейската инициатива „FLOW”https://csd.bg/bg/publications/publication/navigating-through-your-supply-chain-toolkit-for-prevention-of-labour-exploitation-and-trafficking/

В срещата взеха участие 40 специалисти от държавни институции, неправителствени и международни организации и частни сектор от цяла Югоизточна Европа, както и Великобритания и Франция.