logo

Кризисен център за деца, жертви на трафик, отвори врати в София


На 5 февруари 2020 година беше открит "Кризисен център", с приоритетно настаняване на деца, пострадали от трафик, на територията на Столична община. 

Социалната услуга „Кризисен център“ е комплексна услуга, която ще предостави грижа, закрила и сигурна среда на деца, пострадали от трафик. Капацитетът на центъра е 10 легла. Основната цел, която си поставя екипът на центъра е да намали злоупотребата, както и да подобри грижата за деца, пострадали от трафик на хора или други форми на експлоатация, чрез предоставяне на лесно достъпни услуги в общността като алтернатива на институционалния подход към тези случаи

„Благодаря за Вашето присъствие и ангажираност в грижата и подкрепата на деца, пострадали от насилие и трафик. Фондация „П.У.Л.С.“ е организация, която вече 21 години оказва помощ и подкрепа на хора, пострадали от насилие. Едни от най-уязвимите хора са децата, които са пострадали всички форми нанасилие. Организацията ни ежедневно вижда последиците от насилието над деца. Наш приоритет е осигуряването на безопасна среда, уют и спокойствие, близки до дома Партньроството и подкрепата на ключови институции, на местно и национално ниво е от съществено значение, за да дадем шанс за различно бъдеще на тези деца. Благодаря, че сте тук и подкрепяте нашите усилия.“, каза в приветствието си Екатерина Велева, председател на Фондация „П.У.Л.С.“

Екатерина Велева изказа своята лична благодарност и дълбока признателност към г-жа Йорданка Фандъкова, Н.Пр. посланик Херо Мустафа, както и към всички министерства и организации, с които неуморно полагат усилия за подобряване на средата за децата, пострадали от насилие. Разкриването на Детски център „Надежда“ е възможно благодарение на партньорството между Националната комисия за борба с трафик на хора, Столична община и Фондация „П.У.Л.С.”.

„Всички ние намерихме сили в себе си да продължим една много хубава инициатива. Продължихме я с едно изключително добро партньорство между различни държавни институции и организации. Домът е осигурен от Министерството на отбраната, обзаведен със средства на Конфедерация Швейцария, издръжката се поема от Столична община, а организационната работа е поверена от Фондация „П.У.Л.С.. Какво по-добро сътрудничество от едно такова видимо партньорство в борбата с едно изключително опасно, тежко, грозно явление в нашата съвременност, каквото е трафикът на хора. Само с общи усилия можем да постигнем позитивни резулати“ , сподели в изказването си проф. Николай Проданов, зам.-председател на НКБТХ и зам.-министър на правосъдието.

Средствата за ремонт и оборудване са осигурени по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, а бюджетът за издръжка е държавно делегирана дейност към Столична община.

„За мен като кмет и за моя екип работата с уязвими групи от хора и особено деца е една от най- важните задачи. Полагаме усилия за създаване на условия, близки до дома на деца, които нямат родители, както и на деца, жертви на насилие.  И в тази нелека задача е важно  институциите да работят в партньорство с гражданския сектор, с  неправителствените организации, които имат  капацитета и опита.  Фондация  П.У.Л.С. е натрупала дълъг опит в тази дейност и има добра практика и резултати. Работата на институциите е да ги подкрепим и да направим този модел устойчив“,  каза кметът на София  Йорданка Фандъкова по време на откриването на Кризисния център.

Сред гостите на официалното откриване бяха: Зорница Русимова, зам.- министър на труда и социалната политика, Мариела Личева, зам.- председател на ДАЗД, Никола Мелдем, Аташе в Швейцарското посолство, Саня Шаранович, зам.- представител и временно изпълняващ длъжността Представител на УНИЦЕФ в България, представители на институции и партниращи организации.

"Вярната рецепта за постигане на добри резултати при справяне с жертвите на трафик и насилие е съвместната работа между гражданския сектор, местните власти, институциите.", каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на Детски център „Надежда“.

Специален гост на откриването беше Н.Пр. Херо Мустафа, посланик на САЩ в България.

"Чрез този център ще се осигури подслон за децата, ще се изгради по-безопасна среда за тях и ще се подкрепи интеграцията им. Благодаря на всички за неуморните усилия и работа за тази благородна кауза", каза н.пр. Херо Мустафа