logo

Експерти към Националната комисия проведоха обучение на студенти от СУ „Св. Климент Охридски“


На 14 януари 2020 г. в офиса на Администацията на Националната комисия за борба с трафика на хора се проведе информационна сесия на студенти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалности „Социални дейности“ и „Педагогика“.

Обучението се състоя по инициатива на ас. Даниел Полихронов, катедра „Теория на възпитанието“ към Факултета по педагогика, а лектори бяха г-жа Добряна Петкова, гл. експерт и г-н Добромир Петров, ст. експерт към Комисията.

Пред студентите беше представена темата „Трафик на хора“, с акценти върху същността на явлението, формите на експлоатация, работата с пострадали лица и превенция на престъплението.

Пред аудиторията бяха представени и актуални тенденции и данни на международно и национално ниво, както и конкретни индикатори за идентификация на жертви.