logo

Представяне на дейността на Националната комисия на международна конференция в Атина


На 2 декември 2019 г. в гр. Атина, Гърция, се проведе международна конференция "Повишаване на противодействието на трафика на хора с Черноморския регион". В събитието участие взе г-жа Добряна Петкова, гл. експерт към Националната комисия за борба с трафика на хора, която представи тенденции, предизвикателства и добри практики от страни от Черноморския регион. 

Конференцията е организирана съвместно от Международен център за изследвания за Черноморския регион (ICBSS), Специалния представител и координатор за борба с трафика на хора към ОССЕ и Офиса на националния докладчик за борба с трафика на хора към Министерството на външните работи на Гърция.

Събитието се организира в рамките на Гръцкото председателство на Организацията за черноморското икономическо сътрудничество (BSEC), предходно председателствано от България.

Международния форум се фокусира върху три основни теми – анализ на тенденциите в региона, с фокус идентификацията и подкрепата на жертвите на трафик; предотвратяване на трафика на хора във веригите на доставки и въвличане на бизнеса в превенцията на престъплението; влиянието и ползвите от интернет и новите технологии при противодействие на престъплението.