logo

Започна посещението на Експертната група за борба с трафика на хора към Конвенцията на Съвета на Европа в България


В периода 10 – 13 декември 2019 г. се провежда посещение на Експертната група за борба с трафика на хора (ГРЕТА) към Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора в България. Посещението на ГРЕТА допринася за изготвянето на Третия доклад за напредъка на страната ни по изпълнение на Конвенцията, чийто фокус е „Достъпът до правосъдие и ефективни правни средства: защита на жертвите на трафик“.

В делегацията на ГРЕТА участват г-н Кевин Хайланд и г-жа Иа Дадунашвили, членове на експертната група, г-жа Петя Несторова, изпълнителен секретар на Конвенцията на СЕ, и г-жа Урсула Щикер, административен сътрудник.

От българска страна в срещите участват представители на Националната комисия за борба с трафика на хора, Министерство на правосъдието, МВР, ДАБ, МОН, КПКОНПИ, ВКС, ПРБ, Омбудсмана, Народното събрание, МТСП, МВнР, ДАЗД, НСлС и Местните комисии за борба с трафик на хора.

През юни месец, Администрацията на НКБТХ, в качеството си на координационен орган за България, изготви и предостави на Съвета на Европа попълнен въпросник за изпълнението на Конвенцията, включващ принос на всички компетентни институции. Предстоящото посещение на представителите на ГРЕТА представлява втория елемент на оценката.